Skiveslitasje (degenerasjon)

I løpet av livet utsettes ryggsøylen for mange ulike belastninger. Som følge av naturlig slitasje mister skivene mellom virvlene sin bufferevne og reduseres. I begynnelsen merker man knapt slik slitasje. Men også ting som mangel på bevegelse, overvekt, tidligere skader eller rett og slett økt alder kan medføre så stor slitasje at det kan oppstå følgelidelser. Mellomvirvelskivene består av færre vitale celler, vanninnholdet reduseres, elastisiteten reduseres og det oppstår rifter.

Slike endringer er utgangspunktet for utvikling av andre sykdommer som: prolaps og skiveutglidning, slitasje på virvelleddene (fasettleddsyndrom), virvelutglidning (listese) eller instabilitet i virvelsøylen. Ofte finner man en kombinasjon av disse forholdene.

Røntgenbilde av degenerert ryggsøyle

Symptomer

Rygg- og nakkesmerter, muskelspenninger og bevegelsesrestriksjoner. Smertene er ofte diffuse eller punktuelle. På den måten kan belastnings- eller morgensmerter utvikle seg til kroniske smerter dersom årsaken ikke behandles. Slitasje på mellomvirvelskivene fører til økt belastning på leddene (fasettsyndrom) og/eller til innsnevring i nervekanalen (foraminal stenose), noe som kan føre til smerteutstråling, kribling og nummenhet.

Behandling

Først må det stilles en utførlig diagnose. Slike plager kan som regel behandles ved hjelp av konservative behandlinger som fysioterapi, manuellterapi, medikamenter, injeksjoner, infiltrasjoner, infusjoner, magnetfeltterapi, akupunktur eller strømbehandling. Et effektivt alternativ kan være celletransplantasjon, der den nedslitte skiven tilføres egne, biologiske kroppsceller. I enkelte tilfeller kan denervering, minimalinvasive metoder eller Mikrokirurgi være en løsning.