Smertepacemaker

Dersom de kroniske ryggsmertene ikke forsvinner selv etter behandling med moderne metoder, kan en såkalt smertepacemaker tilby varig lindring.

Prinsipp: Ved ryggmargstimulering hemmer forsiktige impulser smerteoverføringen til hjernen. Denne metoden er virksom ved postnukleotomisyndrom, diabetisk polynevropati, fantomsmerter og andre kritiske smertetilstander.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varighet: Test stimulering 1-2 timer, implantasjon 30 minutter
Klinikkopphold: poliklinisk
Ro: 1 uke etter testen og 1 uke etter implantasjon
Fysioterapi: mulig med forsiktig fysioterapi etter 8 uker
Arbeidsufør: 1 uke etter testen og en uke etter implantasjonen

Behandlingsforløp

I en minimalinvasiv behandling implanterer vi en fin elektrode direkte på ryggsøylen. Under lokal bedøvelse og kommunikasjon med deg plasserer vi elektroden på nøyaktig riktig sted. Vi kontrollerer elektrodens posisjon ved hjelp av røntgengjennomlysning. Ut fra ryggmargen leder nervene impulsene til hjernen og bryter på den måten den egentlige smerteoverføringen. Impulsene produseres av en impulsgenerator som ligner en pacemaker. Deretter forsvinner smertene, og du vil merke en svak kribling i smerteområdet.

Først gjennomfører vi en en- til toukers teststimulasjon. I denne tiden undersøker vi om du merker betydelig smertelindring, om du tar mindre eller svakere medikamenter, om du føler deg vel og om du klarer deg bedre i hverdagen med stimuleringen. Etter vellykket teststimulasjon følger implantering av en pacemaker under huden som produserer impulser som passerer gjennom elektroden.

Impulsene stilles inn i forhold til smertenes intensitet. I tillegg får du også et programmeringsapparat slik at du kan tilpasse styrken på smertestimuleringen selv.

Illustrasjon av en smertepacemaker i kroppen