Smerter etter operasjon

Alle pasienter opplever smerte forskjellig. Uavhengig om legene benytter minimalinvasiv kirurgi, mikrokirurgi eller utfører vanlige operasjoner, vil man kunne oppleve smerter etter operasjonen. Men en ting kan vi slå fast: jo mindre omliggende vev legene ødelegger, desto raskere skjer rehabiliteringen, og desto færre problemer vil pasienten få. Dette er årsaken til at vi i størst mulig grad ønsker å benytte minimalinvasive metoder og kun velger konvensjonelle operasjoner dersom annet ikke er mulig.

I tillegg til vanlige smerter som er knyttet til legningsprosessen etter operasjonen, kan det etter konvensjonelle operasjoner også oppstå kroniske smerter. Ofte stråler smertene ut i armer og bein, selv om operasjonen var vellykket rent anatomisk. Følgende grunner må tas i betraktning: Utvikling av et smerteminne eller kroniske smerter når pasienter venter for lenge, ikke mottar riktig postoperativ pleie, opplever psykososiale problemer, sammenvoksninger eller lignende. Hos enkelte pasienter kan det ta måneder eller år før slike symptomer dukker opp etter endt behandling.

Symptomer

Symptomene avhenger helt og holdent av din individuelle situasjon og følelsene dine. Pasienter klager over diffuse eller lokaliserte ryggsmerter med eller utstråling i bein og armer.

Behandling

Vanlige, postoperative smerter behandles med medikamenter. For å lindre kroniske smerter benytter vi på vår klinikk blant annet minimalinvasive behandlingsmetoder som ryggmargsstimulering (smertepacemaker) eller kuldeterapi .

Dersom nerver har kommet i klem som følge av arrdannelse, tilbyr vi først konservative behandlinger. Først dersom vi ser at disse ikke har fullgod virkning, vurderer vi andre og minimalinvasive metoder. Som både smertebehandling og årsaksbehandling påvirker også epidural infiltrasjon (epln).

For å skrumpe det forstyrrende vevet benytter vi perkutan laserdiskusdekompresjon (PLDD) eller eller brusktransplantasjon Ved alvorlig nerveklem benytter vi Mikrokirurgi .