virvelutglidning (listese)

Vanligvis danner ryggsøylen en regelmessig, lett S-formet kurve som tilpasser seg alle søylens deler. Ved såkalt virvelutglidning sklir en eller flere virvler ut av sin normale posisjon.

Denne instabiliteten kan ha ulike årsaker: for det første kan en medfødt misdannelse i ryggsøylen føre til at ryggvirvlene sklir ut. For det andre kan normale endringer, som følge av slitasje, knokkelnedbrytning eller tidligere frakturer, føre til virvelutglidning. Sterke bånd, muskler og sener forsinker utglidningen, fordi de sørger for godt hold.

I utgangspunktet er det vanlig å dele lidelsen inn i fire grader (kategorisering i følge Meyerding):

  • Grad I: mindre enn 25 % forskyvning
  • Grad II: 25 til 50 %
  • Grad III: 51 til 75 %
  • Grad IV: mer enn 75 % forskyvning