Smerteterapi

Smertebehandling er en svært viktig del av behandlingskonseptet. Smerteterapi må aldri benyttes som eneste terapitype, men som tidvis, støttene eller komplementerende behandling inntil årsaken er avklart og man har fastlagt et helhetlig terapikonsept.

Smertemiddel

I akutte tilfeller anbefales det at man benytter smertemiddel alt etter smertens styrke. Ofte skjer dette i kombinasjon med et muskelrelakserende middel og / eller fysioterapi. Parallelt vil smertens årsak (prolaps, spinalkanalstenose, betennelse, tumor, cyste) o.l. diagnostiseres ved hjelp av MRT eller CT. Prinsipielt behandles årsaken og ikke bare symptomet som smerten.

I tillegg til smertemiddel tilbyr vi også inntil 3-4 injeksjoner eller infiltrasjoner i de respektive strukturene som for eksempel virvelleddinfiltrasjoner (fasetter-), periradikulær terapi (PRT: injeksjon av bedøvelsesmiddel som kortisonpreparat) for å lindre irritasjonen.

Terapimuligheter

Hvis direkte behandling av årsaken ikke er fornuftig (fantomsmerter, smerter på tross av flere operasjoner o.a.) eller rett og slett ikke mulig (alvorlige slitasjer, alvorlige anatomiske forhold), tilbyr vi ytterligere terapimuligheter. Dette gjelder også hvis pasientens allmentilstand ikke tillater denne behandlingen. Disse behandlingene kan også skje i kombinasjon med andre tiltak (medikamenter, fysioterapi, psykoterapi).

Vi tilbyr følgende terapimuligheter