Perkutan laserdiskusdekompresjon

I de fleste tilfellene kan ryggproblemene avhjelpes av konservative behandlinger som interjeksjoner, strøm, massasje eller medikamenter. Dersom dette imidlertid ikke skulle være tilstrekkelig, er det viktig å eliminere årsaken.

Særlig ved alvorlige skiveprolapser i hals- bryst- og ryggregionen har den relativt nye metoden perkutan laserdiskusdekompresjon (PLDD) vist svært gode resultater.

Dette er et skånsom, minimalinvasiv inngrep som i stor grad kan eliminere ubehag eller å redusere det i betydelig grad. Denne metoden er ofte egnet hos pasienter med endringer i ryggsøylen der mikrokirurgisk inngrep fortsatt ikke er indisert.

Behandlingsforløp

I motsetning til en åpen operasjon, krever laserterapi ikke noe inngrep. Det virker perkutant, altså via punktering av huden, under lokal bedøvelse. Ved hjelp av computertomografi eller C-bue fører vi en spesialnål inn i det berørte området.

De tynne laserglassfibrene føres frem til dit problemet sitter. Ved hjelp av laserens energi skjer det både en volum- og trykkreduksjon slik at nervestrukturene avlastes. En suksessrate på 80 prosent viser denne fremgangsmåte absolutt kan være et alternativ. I likhet med PLDD virker metoder som nukleoplasti, radiofrekvens, IDET og lignende.

Ikke bare fordi inngrepet er så raskt og «elegant», behandles stadig flere skiveprolapser med laserterapi. Det dannes knapt arr, muskler og ledd forblir intakte og nervene skades ikke. I tillegg er denne behandlingsmetoden særlig godt egnet for pasienter som av ulike grunner ikke bør utsettes for full narkose.

Viktige fordeler ved inngrepet: inngrepet kan utføres på flere deler av ryggsøylen.