Wyciąg z wyników leczenia

Od 2001 r. Leczyliśmy około 20 000 pacjentów, zarówno ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych, którzy na podstawie diagnoz kręgosłupa otrzymali jedną lub więcej terapii. Można zauważyć całkowitą satysfakcję na poziomie 97% (94% bardzo zadowolonych i 3% zadowolonych), w porównaniu do średniej ogólnej satysfakcji wszystkich niemieckich szpitali (około 3000 szpitali) 71% (60% bardzo zadowolonych i 11% zadowolonych)

www.klinikbewertungen.de

Następujące objawy niepożądane wystąpiły w związku z terapią w klinice Avicenna – spośród 20 000 pacjentów.

Powikładnie

Liczba

Zakrzepica

-

Zatorowość płucna

-

Uraz narządów

-

Pomylona strona lub kręg

-

Zarażenie Gronkowcem

-

Zaburzenie gojenia ran

1 (0,005%)

Krwotoki (bez skutków)

1 (0,005%)

Powikłania Anestezjologiczne

-