Angiografia

Angiografia jest badaniem diagnostycznym, które pozwala lekarzowi ocenić stan naczyń krwionośnych oraz narządów ciała, ze szczególnym uwzględnieniem tętnic, żył i komór serca. W tym celu do badanych arterii lekarz wstrzykuje środki kontrastowe, aby zapewnić szczegółową widoczność systemu naczyń krwionośnych. Do uwidocznienia tkanek wykorzystywane są takie metody obrazowania jak:

  • badanie rentgenowskie,
  • MRI,
  • TK.

W rejonie mózgu ta metoda diagnozowania jest stosowana na przykład przy leczeniu operacyjnym tętniakównaczyniaków i guzów. Stosowana w dalszej kolejności angiografia pokazuje położenie sąsiednich naczyń mózgu, ale także zaopatrzenie mózgu w krew, które zapewniają przede wszystkim tętnice mózgowe.

Angiografia stosowana przy zabiegach mikrochirurgicznych, takich jak kraniotomia, umożliwia precyzję postępowania i minimalizuje ryzyko uszkodzenia zdrowych naczyń.