Badanie ultradźwiękowe - USG

Badanie ultradźwiękowe, czyli inaczej popularne USG, wykorzystujemy w celu rozpoznania przyczyn dolegliwości pacjenta, związanych szczególnie z narządami wewnętrznymi. Z tak zwanej sonografii korzystamy często w nagłych przypadkach, kiedy niezbędna jest szybka diagnoza. Metoda ta znajduje również zastosowanie w ciągłym monitorowaniu postępów leczenia, a także w trakcie wielu zabiegów.

Fale ultradźwiękowe pozwalają na szczegółowe obrazowanie różnych rejonów ciała. Dzięki temu uzyskujemy dwuwymiarowe przekroje, dające wyobrażenie o kształcie, uporządkowaniu i wielkości badanych struktur ciała, precyzyjnie uwidaczniając zmiany chorobowe.

Dzięki obrazowaniu z kodowaniem barwnym naczyń krwionośnych, badanie ultradźwiękowe dostarcza dokładnych informacji o kierunku i prędkości przepływu krwi.

W diagnozowaniu zaburzeń przepływu krwi i charakteryzowaniu guza na tej podstawie, zastosowanie znajduje ultrasonografia metodą Dopplera duplex. Diagnozie w takim przypadku podlegają:

  • serce i aorta,
  • żyły i tętnice,
  • nerki,
  • kobiece narządy płciowe.
Zdjęcie urządzenia ultradźwiękowego
Pacjent leżący w trakcie badania ultradźwiękowego