MRA - Angiografia metodą rezonansu magnetycznego

Angiografia MRA umożliwia wizualizację naczyń krwionośnych. Z reguły tak zwane środki kontrastowe wstrzykuje się do badanych tętnic, aby zapewnić wyraźną widoczność układu naczyń krwionośnych. Obraz jest wyświetlany przy użyciu technik obrazowania, takich jak promieniowanie rentgenowskie, MRA lub CT.

W obszarze mózgu ta procedura diagnostyczna stosowana jest na przykład do chirurgicznego leczenia tętniaków, naczyniaków i guzów. Ponieważ angiografia pokazuje lokalizację sąsiednich naczyń mózgowych, ale także dopływ krwi do guza, zwykle odbywa się przez tętnice oponowe.

Angiografia w operacjach mikrochirurgicznych, takich jak kraniotomia, umożliwia precyzyjny zabieg i minimalizuje ryzyko uszkodzenia zdrowych naczyń.