Informacje o polityce prywatności

1. Polityka prywatności w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane osobowe, które mogą prowadzić do fizycznej osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w notce redaktorskiej.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Dane będą gromadzone pod warunkiem, że się Państwo na to zgodzą. Może to być np. do handlu danymi, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Zbieranie tych informacji odbywa się automatycznie, jak tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i osoby trzecie

Odwiedzając naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas przeglądania można ocenić statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza twoich zachowań podczas przeglądania jest zwykle anonimowa; nie można wyśledzić zachowania podczas przeglądania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi.

Szczegółowe informacje można znaleźć w następującej polityce prywatności. Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w niniejszej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje umożliwiające osobistą identyfikację użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Wskazujemy, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwagi dla organów zarządzających

Odpowiedzialną firmą przetwarzającą dane na tej stronie jest:

Avicenna Klinik GmbH
Paulsborner Straße 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
E-Mail: info@avicenna-klinik.de

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W dowolnym momencie możesz odwołać udzieloną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Legalność przetwarzania danych przeprowadzonego do odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i bezpośredniej korespondencji (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych z powodów, które wynikają z twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszej polityce prywatności. Jeśli wyrazisz sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy w stanie przedstawić dowody na istnienie uzasadnionych uzasadnionych podstaw przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych ( Sprzeciw zgodnie z Art. 21 Abs. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi bezpośredniej poczty, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą do celów takich reklam; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO zainteresowane osoby mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do dostępu do danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, samej w sobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, będzie to możliwe tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby, które wysyłasz do nas jako operator strony, SSL lub szyfrowania TLS. Szyfrowane połączenie jest wskazywane przez pasek adresu przeglądarki zmieniający się z „http: //” na „https: //” oraz ikonę kłódki na pasku przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo w dowolnym momencie udostępnić bezpłatne informacje o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych prosimy o kontakt w dowolnym momencie na adres podany w stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli nie zgadzasz się z dokładnością przechowywanych u nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania audytu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia Twoich danych osobowych zamiast ich usuwania.
  • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw na podstawie Art. 21 (1) RODO, musimy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy są nadrzędne, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unia Europejska lub państwo członkowskie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowym

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w kontekście obowiązku nadruku do celów wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych zostaje niniejszym odrzucone. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam e-mail.

3. Pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

WENZA Deutschland AG
Przedstawiciel: Kent Schwirz
Beim Alten Gaswerk 5
22761 Hamburg

Kontakt: www.wenza.de
E-Mail: datenschutz@wenza.de

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Zostaną automatycznie usunięte pod koniec wizyty. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie. Możesz ustawić przeglądarkę, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie wykluczać i automatycznie Włącz usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny. 

Pliki cookie wymagane do ukończenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji (takich jak funkcja koszyka) są określane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO zapisane. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu poprawnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania), będą one traktowane osobno w niniejszej polityce prywatności.

Dziennik Serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Nie ma połączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, zostaną zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych aż do odwołania. 

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają z nami, dopóki nie poprosisz nas o usunięcie, Twoja zgoda na wycofanie danych lub cel przechowywania danych zostanie pominięty (np. po zakończeniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Media Społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub „Like-Button” („Like”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj:  https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=pl_PL.

Gdy odwiedzasz nasze strony, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz „Like-Button” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że my jako dostawca stron nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Politykę prywatności na Facebooku pod adresem: 
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika Facebook, wyloguj się z konta Facebook.

Korzystanie z wtyczek Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Wtyczka Twitter

Na naszych stronach zawarte są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są dostępne za pośrednictwem Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweetuj”, odwiedzane witryny są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane te są również przesyłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Politykę prywatności na Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy.

Korzystanie z wtyczki Twittera jest oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta pod https://help.twitter.com/safety-and-security

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i przekazywanie informacji: Użyj przycisku Google+, aby publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google + zapewni Tobie i innym użytkownikom spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje, które dałeś +1 dla treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu +1. Twoje + 1-ki mogą pojawiać się jako wskazówki wraz z nazwą Twojego profilu i zdjęciem w usługach Google, np. W wynikach wyszukiwania lub w profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach +1, aby ulepszyć usługi Google dla Ciebie i innych. Aby użyć przycisku Google+, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który ma przynajmniej nazwę wybraną dla tego profilu. Ta nazwa będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę używaną podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub mają inne dane identyfikujące od Ciebie.
 
Zastosowana polityka prywatności. Google może publikować podsumowane statystyki dotyczące aktywności użytkowników +1 lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub witryny powiązane.

Korzystanie z wtyczek Google+ opiera się na art. 6 ust. 1 lit., f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn, które zawierają funkcje XING, łączy się ona z serwerami XING Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn, które zawierają funkcje XING, łączy się z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą przechowywanie danych osobowych nie odbywa się. W szczególności nie są przechowywane żadne adresy IP ani oceniane jest zachowanie użytkownika. 

Korzystanie z wtyczki XING opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.places. Operator strony ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Narzędzia analityczne i Reklama

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „Ciasteczek". Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przekazywane i przechowywane przez Google na serwerze w Stanach Zjednoczonych.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Ukrycie adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję ukrycia adresu IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu operatorowi strony. Adres IP podany przez Google Analytics jako część Google Analytics nie będzie łączony z innymi informacjami Google.

Wtyczki przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzeniu danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiona reguła rezygnacji z cookies, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie Zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Google Analytics Remarketing

Nasze witryny wykorzystują funkcje remarketingu Google Analytics dzięki możliwościom różnych urządzeń Google AdWords i DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja pozwala powiązać odbiorców reklamy utworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics z możliwościami różnych urządzeń Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Ciebie w oparciu o twoje poprzednie użycie i zachowanie podczas surfowania na jednym urządzeniu (np. Telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym twoim urządzeniu (np. Tablecie lub komputerze).

W tym celu Google kojarzy historię przeglądania sieci i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób każde urządzenie, które zaloguje się na Twoje konto Google, będzie mogło zobaczyć te same spersonalizowane wiadomości. 

Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, którzy są tymczasowo połączeni z naszymi danymi Google Analytics definiować i tworzyć odbiorców w celu promocji reklam na różnych urządzeniach.

Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu / kierowania na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google klikając w ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregacja zgromadzonych danych na Twoim koncie Google opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie, którą możesz udzielić lub wycofać z Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku operacji gromadzenia danych, które nie zostały scalone z kontem Google (na przykład ponieważ nie masz konta Google lub nie wyraziłeś sprzeciwu wobec scalenia), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator witryny jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających witrynę w celach reklamowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Politykę prywatności na Google pod adresem:  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). 

W ramach Google AdWords korzystamy ze śledzenia konwersji. Kliknięcie reklamy wyświetlanej przez Google powoduje ustawienie pliku cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. 

Każdy klient Google AdWords otrzyma inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego, łatwo wyłączając plik cookie Google Conversion Tracking w przeglądarce internetowej w Preferencjach użytkownika. Nie będą one uwzględnione w statystykach śledzenia konwersji. 
Przechowywanie „plików cookie konwersji” i korzystanie z tego narzędzia do śledzenia są oparte na art. 6 ust. 1 let. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji o Google AdWords i śledzeniu konwersji Google można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, zezwala na akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i aktywuje automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

7. Wtyczki i rozszerzenia

YouTube ze zwiększoną prywatnością

Nasza strona korzysta z wtyczek z serwisu YouTube. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Korzystamy z YouTube w trybie zwiększonej prywatności. Według YouTube ten tryb oznacza, że ​​YouTube nie przechowuje informacji o użytkownikach tej witryny przed obejrzeniem filmu. Jednak udostępnianie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez tryb rozszerzonej prywatności. Niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick. 

Po uruchomieniu filmu na naszej stronie internetowej zostanie on podłączony do serwerów YouTube. Informuje serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli Ci powiązać swoje zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. 

Możesz również zapisać różne pliki cookie na swoim urządzeniu po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o użytkownikach naszej witryny. Ta informacja będzie. a. służy do przechwytywania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostaną na twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia.

Razie potrzeby po uruchomieniu filmu w YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy kontroli. 

Twoje korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w YouTube, zapoznaj się z ich polityką prywatności na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Vimeo

Nasza strona internetowa używa wtyczek z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz którąkolwiek z naszych witryn wyposażonych we wtyczkę Vimeo, zostaniesz połączony z serwerami Vimeo. Informuje serwer Vimeo, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany do Vimeo lub nie masz konta w Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo zostaną przesłane na serwer Vimeo w USA. 

Po zalogowaniu się na konto Vimeo zezwalasz Vimeo na powiązanie twojego surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo. 

Korzystanie z Vimeo leży w kwestii prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zobacz politykę prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google do jednolitego odwzorowania czcionek. Podczas uzyskiwania dostępu do strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. 

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że dostęp do naszej witryny został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google leży w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje domyślnej czcionki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google i polityki prywatności Google, kliknij tutaj: https://developers.google.com/fonts/faq i https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, musisz zapisać swój adres IP. Informacje te są zwykle przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transfer danych. 

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które określamy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.