Bóle pooperacyjne

Każdy pacjent odczuwa ból inaczej. Niezależnie od tego, czy lekarze stosują metody minimalnie inwazyjne, mikrochirurgiczne, czy otwarte, zawsze po operacji mogą wystąpić bóle. Obowiązuje jednak następująca zasada: im mniejsze uszkodzenie otaczającej tkanki, tym szybciej przebiega proces leczenia, a w efekcie mniej dolegliwości. Z tego względu próbujemy w możliwie najszerszym zakresie stosować leczenie minimalnie inwazyjne i wykonywać zabiegi otwarte tylko wówczas, kiedy wymagają tego okoliczności.

Oprócz zwykłych bólów w trakcie procesu leczenia czasem po zabiegach otwartych pojawiają się bóle chroniczne. Czasem te bóle promieniują do ramion lub nóg, nawet jeśli zabieg był udany z anatomicznego punktu widzenia. Należy wziąć pod uwagę następujące przyczyny: rozwinięcie się pamięci bólu lub chronifikacja bólu, zbyt długie oczekiwanie pacjentów, nieodpowiednia opieki pooperacyjna, problemy psychospołeczne, zrosty itp. U niektórych pacjentów te objawy występują dopiero po okresie od miesiąca do roku po zabiegu.

Objawy

Objawy są całkowicie uzależnione od indywidualnej sytuacji pacjenta i jego odczuć. Pacjenci skarżą się na rozproszone bądź zlokalizowane bóle kręgosłupa, z promieniowaniem do nóg lub ramion albo bez niego.

Terapia

Typowe bóle pooperacyjne są leczone farmakologicznie. W celu łagodzenia bólów chronicznych stosujemy w naszej klinice między innymi metody minimalnie inwazyjne, takie jak stymulacja rdzenia kręgowego (neurostymulatory) czy zamrażanie.

W przypadku przyszczypnięcia nerwów przez bliznowacenie rozpoczynamy leczenie od terapii zachowawczej. Dopiero kiedy ono okaże się niewystarczające, stosowane są inne, minimalnie inwazyjne metody. Równocześnie jako terapia bólu i leczenie przyczynowe stosowana jest infiltracja zewnątrzoponowa (EpIn).

W celu obkurczenia przeszkadzającej tkanki wykorzystujemy przezskórną laserową dekompresję krążka międzykręgowego lub nukleotomię przezskórną. W przypadku silniejszego ucisku na nerwy stosowane są zabiegi mikrochirurgiczne.