Guzy

Guzy mogą występować na powierzchni i organach wewnętrznych całego ciała, także na kręgosłupie, a szczególnie w kanale kręgowym. Ważne: ich zdiagnozowanie nie jest jeszcze równoznaczne z wystąpieniem raka. Najpierw wszelkie narośle i zgrubienia klasyfikujemy jako guzy, a następnie dokonujemy ich dokładnego rozróżnienia na

  • guzy niezłośliwe (oponiaki, nerwiaki)
  • guzy złośliwe i
  • złośliwe przerzuty (guzy wtórne nowotworów z innych rejonów ciała)

W trakcie indywidualnego badania ustalamy, jaki rodzaj guza występuje u danego pacjenta i podejmujemy kolejne etapy leczenia.

Objawy

Niestety, guzów nie można rozpoznać w oparciu o typowe objawy. Często stwierdza się je przypadkowo w trakcie badania pleców. Niezależnie od ich złośliwości takie narośle często zwężają przestrzeń, w której przebiegają włókna nerwowe, i wywierają na nie nacisk. Do możliwych skutków należą bóle promieniujące do nóg, uczucie drętwienia i zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego.

Niektóre guzy powodują stopniowe zniszczenie dotkniętych nimi kręgów. Zmniejsza to stabilność kręgosłupa i zwiększa ryzyko powstawania złamań.

Terapia

W związku z tym, że guzy nie powodują wyraźnie określonego przebiegu choroby, zwykle konieczne jest podjęcie leczenia interdyscyplinarnego z udziałem lekarzy różnych specjalności. W zależności od rodzaju, lokalizacji i wielkości guza konieczne może być operacyjne usunięcie.

Dzięki zastosowaniu mikrochirurgii można całkowicie usunąć guzy niezłośliwe, zwłaszcza w przypadku ich wczesnego wykrycia. W przypadku towarzyszącego im uszkodzenia stawów kręgów stosowane są dodatkowe metody, takie jak spondylodeza, aby ponownie przywrócić stabilność. Istnieje także możliwość zastosowania chemioterapii i/lub napromienienia.