Jamistość rdzenia

W przypadku tak zwanej jamistości rdzenia dochodzi do wytworzenia się wydłużonej, wypełnionej płynem jamy w rdzeniu kręgowym, czyli syrinx. W tym obszarze nie występują komórki nerwowe, a w związku z tym podrażnienie nie rozprzestrzenia się. Schorzenie to występuje najczęściej w szyjnym i piersiowym odcinku kręgosłupa. Może dochodzić do wytworzenia się licznych jam.

Przyczyną wytworzenia się tej jamy są zwykle zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego. Ich przyczyną mogą być stany zapalne, deformacje lub wypadki.

Objawy

Ponieważ rdzeń kręgowy jest częścią ośrodkowego układu nerwowego, która dociera także do kończyn — ramion i nóg — bóle szybko promieniują do innych obszarów ciała. U wielu pacjentów występują zaburzenia odczuwania.

Zalicza się do nich na przykład swędzenie i uczucie drętwienia w kończynach albo miejscowe obniżenie wrażliwości na temperaturę lub ból. Skutki są jednak różne w zależności od położenia i liczby takich jam, a w związku z tym nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wskazać żadnych wyraźnych objawów.

Tylko dzięki kompleksowemu badaniu (MRI) można zlokalizować te puste przestrzenie i podjąć leczenie.

Terapia

Różne metody leczenia jamistości rdzenia umożliwiają zatrzymanie powiększania się pustych przestrzeni, a nawet częściowe ich zmniejszenie. Często stosuje się gimnastykę rehabilitacyjną w ramach leczenia zachowawczego lub zabiegi operacyjne. Dzięki zastosowaniu mikrochirurgii docieramy do pustych przestrzeni oraz wytwarzamy połączenie między taką wypełnioną płynem jamą i przestrzenią zewnątrzoponową. W ten sposób odciążamy rdzeń kręgowy.