Neurostymulatory

Jeśli chroniczne bóle pleców nie ustaną także po leczeniu nowoczesnymi metodami, trwałą ulgę mogą przynieść tak zwane neurostymulatory.

Zasada: Podczas stymulacji rdzenia kręgowego delikatne impulsy hamują przekazywanie bólu do mózgu. Ta metoda jest skuteczna w przypadku zespołu po nukleotomii, polineuropatii cukrzycowej, bólów fantomowych i innych chronicznych stanów bólowych.

Szczegółowe informacje o zabiegu

Czas trwania zabiegu: stymulacja testowa: 1-2 godziny, implantacja: 30 minut
Pobyt w klinice: ambulatoryjnie
Rekonwalescencja: 1 tydzień po teście i 1 tydzień po implantacji
Gimnastyka rehabilitacyjna: można ostrożnie stosować po 8 tygodni
Niezdolność do pracy: 1 tydzień po teście i 1 tydzień po implantacji

Przebieg leczenia

W przypadku leczenia minimalnie inwazyjnego wszczepiamy delikatną elektrodę bezpośrednio na kręgosłupie. Pod znieczuleniem miejscowym i przy ciągłej komunikacji z pacjentem umieszczamy tę elektrodę we właściwym miejscu. W tym celu kontrolujemy położenie elektrody przy zastosowaniu prześwietlenia rentgenowskiego. Z rdzenia kręgowego nerwy kierują wytwarzane impulsy do mózgu, a w ten sposób przerywają dalsze przekazywanie bodźców bólowych. Impulsy są wywarzane przez wszczepione elektrody generatora impulsów — podobnie jak w stymulatorze serca. W efekcie bóle ustają, a pacjenci odczuwają jedynie lekkie mrowienie w miejscu wcześniejszych dolegliwości.

Na początek stosujemy jedno-dwutygodniową stymulację testową. W tym czasie sprawdzamy, czy występuje znaczna redukcja bólu, czy pacjent może przyjmować mniejsze dawki i/lub słabsze leki, czy dobrze się czuje i czy neurostymulacja nie przeszkadza mu w codziennych czynnościach. Po udanej stymulacji testowej w trakcie drugiej sesji wszczepiamy pod skórę rozrusznik wytwarzający bodźce i przekazujący je przez elektrodę.

Parametry tych bodźców są indywidualnie dostosowywane do natężenia bólów. Ponadto pacjent otrzymuje urządzenie programujące, dzięki któremu może dostosowywać siłę bodźców do zmieniającego się nasilenia bólów.

Prezentacja elektrostymulatorów w ciele