Osteoporoza

Osteoporoza to jedno z najczęstszych schorzeń kości. Najczęściej występuje w starszym wieku i przede wszystkim u kobiet. Przy osteoporozie zmienia się budowa i grubość kości. Kości stają się porowate, a wskutek tego rośnie ryzyko ich pękania. Choroba może obejmować zarówno cały szkielet jak i pojedyncze kości — na przykład trzony kręgów.

Jako przyczynę można wskazać na wiele różnych czynników. Są wśród nich niedobory wapnia i witaminy D, zaburzenia hormonalne oraz niedostatek ruchu. Przyczynę zaniku kości wyjaśniamy jednak zawsze wraz z pacjentem podczas indywidualnej konsultacji lekarskiej.

Prezentacja kręgów

Objawy

Zwykle w początkowej fazie osteoporozy pacjent nie dostrzega żadnych objawów powolnego i stopniowego zaniku kości. Dopiero po wystąpieniu odkształceń lub pierwszych pęknięć, pojawiają się bóle i ograniczenia ruchomości. Pęknięcia trzonów kręgów powodują nie tylko skrzywienia kręgosłupa, ale także zmniejszenie rozmiarów trzonów. W przypadku nacisku na nerwy może dochodzić do omdlenia.

Terapia

Terapie zachowawcze, np. lekowe, jedynie powstrzymują zanik kości lub eliminują bóle. Aby skorygować dotychczasowe zmiany i odbudować uszkodzone kręgi, stosujemy kyfoplastykę. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie stabilizacji (spondylodezy).