Złamania kręgów

U osób zdrowych kręgosłup wykazuje dużą stabilność, a do spowodowania jakiegokolwiek urazu potrzebna jest znaczna siła. Do typowych przyczyn urazów należą wypadki samochodowe — często powodujące uraz zgięciowo-odgięciowy kręgosłupa szyjnego — wypadki motocyklowe i rowerowe, skoki na głowę do płytkiej wody i upadki z pewnej wysokości, na przykład z drabiny, przy uprawianiu sportu czy w wyniku napadu.

W przypadku osteoporozy często dochodzi do złamania kilku kręgów. Złamania kręgów mogą powstawać w przypadku przerzutów.

Na początek należy przeprowadzić precyzyjną diagnostykę, która pozwoli na określenie nasilenia i lokalizacji złamań kręgów. Metody leczenia obejmują z jednej strony unieruchomienie i gimnastykę rehabilitacyjną, a z drugiej takie zabiegi jak stabilizacja, wymiana trzonu kręgu czy kyfoplastyka z wszczepieniem implantu w formie klatki.