Nerwy obwodowe — rodzaje chorób i leczenie

Układ nerwowy składa się z części ośrodkowej (mózg i rdzeń kręgowy) i obwodowej (12 nerwów czaszkowych za wyjątkiem nerwu wzrokowego, 33 pary nerwów rdzeniowych, nerwy nóg, nerwy rąk, nerwy wegetatywne zaopatrujące narządy wewnętrzne itd.), które łączą ośrodkowy układ nerwowy z narządami wewnętrznymi.

Łączna długość tych nerwów wynosi około 75 km. Uszkodzenie lub schorzenie nerwu obwodowego powoduje:

 • bóle,
 • zapalenia,
 • osłabienie lub zanik czucia,
 • uczucie dyskomfortu,
 • osłabienie lub utratę siły mięśni,
 • zanik (atrofię) mięśni,
 • zaburzenia czynności pęcherza moczowego,
 • zmiany wegetatywne itd.

Może to dotyczyć każdego nerwu naszego ciała (nerwu wzrokowego, kulszowego, łydkowego).

Na nerwy obwodowe mogą oddziaływać następujące czynniki:

 • częściowe lub całkowite, otwarte lub zamknięte urazy: rany cięte, miażdżone, postrzałowe, pozabiegowe, pourodzeniowe, czy nerwiaki;
 • guzy: osłoniak, nerwowłókniak,
 • ucisk: zespół ciasnoty, np. zespół cieśni nadgarstka, ciasnota nerwu łokciowego, zespół Mortona, neuralgia potyliczna, ucisk nerwu promieniowego, meralgia z parestezjami, zespół cieśni stępu, ucisk nerwu strzałkowego, zespół górnego otworu klatki piersiowej, zespół żebra szyjnego itd.
 • polineuropatia: cukrzycowa, alkoholowa, z niedoboru witaminy B12, zespół Guillaina-Barre'go, endokrynologiczna, toksyczna, zakaźna, popromienna, przy niewydolności nerek, polekowa, pozabiegowa itd.

Diagnoza

Klinika Avicenna zapewnia leczenie wszystkich schorzeń związanych z układem nerwów obwodowych, o których piszemy na naszej stronie www. Po dokładnym wywiadzie medycznym, badaniu neurologicznym i elektrofizjologicznym oraz zastosowaniu niezbędnych metod obrazowania (badanie rentgenowskie, MRI lub TK) stawiana jest dokładna diagnoza, która umożliwia zastosowanie precyzyjnego leczenia.

Leczenie

Uszkodzenie nerwów obwodowych powoduje degenerację nerwów lub atrofię mięśni, które w rezultacie są zastępowane przez tkankę tłuszczową.  Regeneracja nerwów przebiega bardzo wolno i wynosi 1-2 mm dziennie, toteż nasi specjaliści zalecają możliwie jak najszybsze rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

Leczenie obejmuje:

 • dekompresję mikrochirurgiczną przez rozchylenie zgrubiałych więzadeł,
 • usunięcie nerwiaka,
 • szycie,
 • usunięcie osłoniaka.