Guzy mózgu

Wyróżnia się zasadniczo guzy łagodne i złośliwe. Z jakim rodzajem mamy do czynienia, dowiadujemy się dzięki postanowieniu dokładnej diagnozy, między innymi przy zastosowaniu tomografii rezonansu magnetycznego (MRI). Poza tak zwanymi pierwotnymi guzami mózgu, które powstają z komórek mózgu lub opon mózgowych, mogą też powstawać przerzuty, czyli wtórne ogniska guzów w innych narządach.

Od 15 do 25 procent guzów występujących wewnątrz czaszki stanowią oponiaki. Najczęściej są to łagodne zmiany tkankowe, powstające w oponach mózgowych. Zwykle rosną one bardzo powoli i pojawiają się mniej więcej po 40. roku życia. Tego typu guzy mogą się tworzyć także w rdzeniu kręgowym (zob. kręgosłup/guzy).

Do częstych rodzajów guzów należą także glejaki. Tworzą się one w tak zwanych komórkach glejowych, tworzących tkankę osłaniającą i wspierającą układu nerwowego. W przeciwieństwie do oponiaków mogą być wśród nich także formy szybko rosnące. Można wśród nich wyróżnić gąbczaki i glejaki.

W tak zwanych komórkach Schwanna, które osłaniają włókna nerwowe, mogą się rozwijać nerwiaki. Te łagodne guzy nie mają przerzutów i występują nie tylko wewnątrz czaszki, ale często także w uchu wewnętrznym (nerwiak nerwu słuchowego).

W przysadce mózgowej mogą powstawać gruczolaki. Także te guzy są łagodne, ale czasem mogą wytwarzać hormony.

Objawy

Objawów guza mózgu nie można jednoznacznie opisać, a ich rodzaj zależy między innymi od lokalizacji raka. W stadium początkowym często pacjenci nie odczuwają żadnych dolegliwości. Wraz ze wzrostem guza objawy się nasilają.

Najpierw pojawiają się zwykle bóle głowy, który z czasem rosną. W dalszym przebiegu mogą występować ataki padaczki, zawroty głowy, mdłości oraz zaburzenia mowy, widzenia i ruchów. Następnie w wielu przypadkach dochodzi do problemów psychicznych. Należą do nich zaburzenia pamięci, wzrost drażliwości lub wahania nastroju.

W przypadku nerwiaków w typowych przypadkach dochodzi do zaburzeń równowagi, a w przypadku nerwiaków nerwu słuchowego — do osłabienia słuchu, które może prowadzić do głuchoty.

Terapia

Oprócz chemioterapii i napromienienia w przypadku guzów złośliwych i indywidualnych metod leczenia objawów do eliminowania zmian w tkankach zwykle wykorzystujemy mikrochirurgię.