Klipsowanie

Jeśli tętniaki powodują dolegliwości, można je odizolować przy użyciu specjalnych zacisków. W medycynie określa się taki zabieg mianem klipsowania. Powoduje on odłączeniem tętniaka od krwiobiegu i uniemożliwia jego krwawienie.

Zabieg jest prowadzony mikrochirurgicznie przy specjalnym monitorowaniu. Po leczeniu pacjenci są poddani intensywnej opiece medycznej przez 1-2 dni. W przypadku wodogłowia po krwawieniu podpajęczynówkowym konieczne może być wykonanie obejścia dla płynów (tzw. zastawki). Równocześnie leczone są krwawienia z przerostem tkanek.

Czas i rodzaj zabiegu zależą między innymi od stanu pacjenta.

Szczegółowe informacje o zabiegu

Czas trwania zabiegu: 2-3 godziny
Pobyt w klinice: 10-12 dni
Rekonwalescencja: 4 tygodnie
Niezdolność do pracy: 2-3 miesiące