Przerzuty

W przypadku guzów mózgu często dochodzi do przerzutów — wtórnych ognisk guzów w innych rejonach ciała. Odpowiedzialne komórki rakowe oddzielają się od pierwotnego guza i są przenoszone z krwią, limfą lub płynem mózgowo-rdzeniowym do mózgu.

Zwykle dochodzi do powstania wielu przerzutów. Do najczęstszych źródeł należą raki płuc i klatki piersiowej oraz czerniaki skóry. Po wykonaniu odpowiedniej kraniotomii przerzuty są zwykle całkowicie usuwane przy zastosowaniu neuromonitoringu. W niektórych przypadkach stosujemy stereotaksję.

Objawy

Objawy przerzutów są podobne do objawów guzów mózgu i w znacznym stopniu zależą od wielkości i lokalizacji guza. Do typowych objawów należą bóle głowy, zawroty głowy, mdłości, wymioty, ataki padaczki i objawy paraliżu oraz zmiany w psychice.

Terapia

Wiele przerzutów można leczyć przy użyciu chemioterapii i radioterapii, ale niektóre guzy — jeśli tylko pozwala na to ogólny stan zdrowia pacjenta — usuwa się przy zastosowaniu mikrochirurgii.