Tętniaki mózgu

Tętniaki można w uproszczeniu opisać jako rozszerzenia tętnic, w których krąży krew. Mogą się one wytwarzać w różnych częściach ciała — między innymi w mózgu.

Ich przyczyną może być miażdżyca (zwapnienie tętnic) albo wrodzone osłabienie bądź deformacje ściany naczynia. Ale rozszerzenie naczyń może być też powodowane przez infekcje. Tętniak może się rozciągać na odcinku od kilku milimetrów do kilku centymetrów.

Nadmierny rozrost tętniaka lub podwyższenie ciśnienia krwi na osłabionej ścianie może prowadzić do jego pęknięcia i niebezpiecznego krwotoku w mózgu.

Objawy

Rzadko pacjenci skarżą się przez dłuższy czas na nieustannie nawracające bóle głowy. Większe tętniaki powodują bóle głowy, a także — w zależności od lokalizacji i rozmiarów — zaburzenia widzenia, paraliż mięśni oczu lub twarzy, drętwienie i osłabienie kończyn, a także zaburzenia świadomości. Są to takie same objawy jak w przypadku przerostu tkanek, jakim jest na przykład rozwój guza.

Pęknięcie tętniaka powoduje krwotok, którego objawy przypominają udar mózgu: od nagłych ostrych bólów głowy, przez nagłe mdłości i wymioty, aż do paraliżów jednostronnych i zaburzeń świadomości. W najgorszym przypadku może dojść do zgonu.

Terapia

W przypadku wykrycia tętniaka mózgu konieczne jest jego niezwłoczne leczenie, aby uniknąć zagrażających życiu krwawień.

Mamy tutaj do dyspozycji dwie różne metody: w większości przypadków możemy zastosować mikrochirurgiczne klipsowanie w celu odcięcia od krwiobiegu. Niektóre tętniaki mogą być leczone metodą embolizacji („coiling”).