Operacja wymiany stawu

Bardzo zaawansowana choroba zwyrodnieniowa lub schorzenia reumatyczne prowadzą najczęściej do trwałych dolegliwości i problemów z poruszaniem się, które znacznie utrudniają życie. Mówimy w takim przypadku o obniżeniu jakości życia, ponieważ ból poważnie ogranicza aktywność człowieka. W tych przypadkach korekcyjne leczenie zachowawcze lub operacyjne nie przynosi wystarczającej poprawy i staw musi być zastąpiony przez protezę.


Nowoczesna endoprotetyka

Dzięki rozwojowi nowoczesnej endoprotetyki w ostatnich 30 latach dysponujemy dzisiaj implantami dla każdego pacjenta, których możemy użyć do zastąpienia zniszczonych powierzchni stawowych lub całych stawów. Dopracowane materiały i konstrukcje zapewniając wieloletnią trwałość.

Dzięki odzyskaniu zdolności chodzenia nasi pacjenci zyskują nową jakość życia, niezależność i witalność.

Kompleksowe i indywidualne konsultacje

Szczególną wagę przywiązujemy do szczegółowego i indywidualnego poradnictwa dla pacjentów, a także do terminowego zaplanowania leczenia wstępnego i następczego w ramach naszego programu ogólnego. Aby osiągnąć optymalne efekty, konieczne jest wykonanie starannego badania wstępnego i opracowanie indywidualnego planu zabiegów. Indywidualna terapia bólu, opracowana przy udziale naszych anestezjologów i specjalistów leczenia bólu, a także łagodzące objawy procedury chirurgiczne (jeśli to możliwe, przy zastosowaniu metod minimalnie inwazyjnych), umożliwiają uzyskanie ruchomości stawów i ich obciążanie wkrótce po zabiegu.

Proteza stawu biodrowego

Staw biodrowy należy do najsilniej obciążanych stawów. I dlatego dochodzi w nim częściej do zużycia (choroby zwyrodnieniowej stawów).

Jeśli nie jest możliwe dalsze łagodzenie dolegliwości przez stosowanie terapii zachowawczej lub jakiegokolwiek zabiegu operacyjnego, dobre wyniki daje zastąpienie uszkodzonego stawu endoprotezą. Ta metoda musi być dostosowana do potrzeb i obciążeń występujących u indywidualnego pacjenta. Wybór protezy dla danej osoby jest szczególnie ważny, ponieważ sztuczny staw może pozostawać w ciele człowieka do końca jego życia. Choroba zwyrodnieniowa zawsze dotyczy obu części stawu – panewki stawu biodrowego i głowy kości udowej – i dlatego konieczna jest wymiana obu tych elementów.

Rodzaj zastosowanej protezy zależy od zaawansowania choroby, oczekiwanego obciążenia i wieku pacjenta.

Szczegółowe informacje o zabiegu

Czas trwania zabiegu:

około 1,5 godziny

Pobyt w klinice:

z reguły 10-12 dni. W tym czasie pacjenci poznają najważniejsze zasady leczenia pooperacyjnego.

Rekonwalescencja:

kilka tygodni. Do wzmocnienia mięśni i skorygowania utrwalonego nieprawidłowego wzorca ruchowego konieczna jest gimnastyka rehabilitacyjna. Dopiero wówczas pacjent może swobodnie wykonywać swoje codzienne czynności bez urządzeń wspomagających chodzenie.

Sport:

można go uprawiać nawet ze sztucznym stawem. Konieczne są jednak indywidualne konsultacje, objaśniające, jak unikać przeciążania protezy.

Młodzi pacjenci

U młodych pacjentów preferujemy protezy powierzchniowe, czyli tak zwane kapy. W tym przypadku nie usuwamy głowy kości udowej, a jedynie zakładamy na nią metalową kapę. Zaletą tego zabiegu jest zachowanie znacznej części kości. Trwała skuteczność zabiegu jest możliwa dzięki zdrowej i stabilnej kości.

Dla młodych pacjentów odpowiednie są także protezy krótkotrzpieniowe, które zapewniają większą elastyczność wyboru powierzchni ślizgowych stawu. Trzpień ze stali tytanowej o długości około 10 cm zostaje wprowadzony bezpośrednio do kości udowej, z którą się później zrasta.

Starsi pacjenci

Można go zastosować także u starszych pacjentów, pod warunkiem zachowania się prawidłowej struktury kości, wraz z protezą bezcementową. W takim przypadku używamy nieco dłuższego trzpienia ze stali tytanowej, który jest także ściśle dopasowany do kości i gwarantuje pewne zakotwiczenie.

Jeśli jakość kości jest obniżona z powodu osteoporozy, trzpień protezy zostaje stabilnie zamocowany przy użyciu specjalnego kleju, zwanego cementem kostnym.

Proteza stawu kolanowego

Jeśli staw kolanowy jest tak bardzo uszkodzony przez chorobę zwyrodnieniową stawów lub schorzenia reumatyczne, że leczenie zachowawcze ani zabieg operacyjny nie przynosi oczekiwanej poprawy, zwykle podejmowana jest decyzja o wszczepieniu protezy. Opierając się na indywidualnym stanie pacjenta, dobieramy protezę odpowiednią do jego potrzeb.

W przypadku protez stawu kolanowego należy dokonać zdecydowanego rozróżnienia na protezę częściową (tzw. saneczkową) i całkowitą (TEP). W pierwszym przypadku wymieniona zostaje tylko silnie zniszczona części powierzchni stawowych, najczęściej wewnętrzne powierzchnie stawowe stawu kolanowego. Rodzaj zastosowanej protezy całkowitej zależy od zaawansowania choroby.

Jeśli więzadła stawu kolanowego są wciąż stabilne, zwykle po prostu zastępujemy powierzchnie stawowe uszkodzone w wyniku zużycia tak zwaną protezę powierzchniową. Zapewnia ona w największym stopniu odtworzenie naturalnej ruchomości stawu kolanowego i chroni zdrowe struktury kostne.

Jeśli proces zużycia już doprowadził do znacznej niestabilności stawu kolanowego, wówczas funkcję stawu oraz bezbolesny i pewny chód można odtworzyć za pomocą stawu z prowadzeniem osiowym. Taka proteza umożliwia poruszanie kolanem, tak jak staw zawiasowy i w znacznym stopniu stabilizuje staw kolanowy.

Szczegółowe informacje o zabiegu

Czas trwania zabiegu:

około 1,5 godziny

Pobyt w klinice:

z reguły 12-14 dni. W tym czasie pacjenci poznają najważniejsze zasady leczenia pooperacyjnego.

Rekonwalescencja:

kilka tygodni. Najczęściej do wzmocnienia mięśni i skorygowania utrwalonego nieprawidłowego wzorca ruchowego konieczna jest gimnastyka rehabilitacyjna. Dopiero wówczas pacjent może swobodnie wykonywać swoje codzienne czynności bez urządzeń wspomagających chodzenie.

Sport:

można go uprawiać nawet ze sztucznym stawem. Konieczne są jednak indywidualne konsultacje, objaśniające, jak unikać przeciążania protezy.