Przeszczep chrząstki

Uszkodzenia chrząstki, które powstają na przykład wskutek urazów chrząstki i wymagają wymiany uszkodzonych obszarów, leczymy przez przeszczep chrząstki. Powierzchnia uszkodzonych obszarów nie powinna wówczas przekraczać trzech centymetrów kwadratowych.

Ta metoda znajduje zastosowanie szczególnie w terapii uszkodzeń chrząstki w stawie skokowo-goleniowym i w rejonie kolana. W silnie obciążonych częściach stawu zaleca się bezpośrednie przeszczepianie fragmentów chrząstki i kości lub hodowanie komórek chrząstki i ich późniejsze wprowadzanie za pomocą jakiegoś nośnika.

Szczegółowe informacje o zabiegu

Czas trwania zabiegu:

30-60 minut

Pobyt w klinice:

4-5 dni

Rekonwalescencja:

6-12 tygodni

Gimnastyka rehabilitacyjna:

zwykle wymagana

Niezdolność do pracy:

zależnie od zawodu

Sport:

po 12-16 tygodniach

Przebieg leczenia

Przeszczep chrzęstno-kostny: W trakcie zabiegów artroskopowych najpierw usuwamy zmienioną chorobowo część stawu. Przy użyciu specjalnego wycinaka lub frezu pobierany jest jeden lub kilka fragmentów chrzęstno-kostnych ze słabo obciążonych obszarów stawu, a następnie wprowadzany zastępczo do uszkodzonego obszaru. Można także wprowadzić uszkodzony element do zdrowego obszaru, z którego pobrano przeszczep. Pomoże to w przeciwdziałaniu dodatkowym obciążeniom w tym obszarze.

Autologiczny przeszczep chrząstki: W trakcie zabiegu artroskopowego uszkodzony obszar jest wygładzany, a komórki chrząstki pobierane w warunkach sterylnych. Następnie przesyła się je do hodowli komórkowej w wybranym instytucie. Po trzech-czterech tygodniach dojrzałe komórki chrząstki zostają wprowadzone wraz nośnikiem w ramach drugiego zabiegu artroskopowego i pozostawione do wrośnięcia w uszkodzony obszar.