Kostnader

Du ønsker rådgivning eller en behandling av våre leger, da anbefaler vi at du går frem på følgende måte:

  1. Personlig presentasjon
  2. Forsendelse av undersøkelser

Anerkjent privatklinikk

Avicenna Klinik er en anerkjent privatklinikk og driver med konsesjon fra senatet i Berlin (tillatelse i henhold til § 30 i handelsforskrift om sykehustilsyn, Landesamt für Gesundheit und Soziales, Turmstr. 21, 10559 Berlin).

Kontakt oss

Personlig presentasjon

Ønsker du en personlig presentasjon eller rådgivning fra våre klinikkleger, da kan du gjerne avtale en time på telefon +49 30 236 083 401. På dette telefonnummeret får du nødvendig informasjon og avtalebekreftelse.  Vi ber deg ta med aktuelle bilder (f. eks. kjernespinntomografi, ikke eldre enn 3 måneder) av den kroppsdelen det gjelder (halsvirvelsøyle, lendevirvelsøyle, ledd eller hodeskallen) til legeavtalen. 

I dette tilfellet foretas det rådgivning, undersøkelse, vurdering og forklaring basert på de medbragte bildene. I tillegg gis det en terapianbefaling. Denne behandlingen koster 350 euro. 

Hvis du ikke har mulighet til å ta med aktuelle bilder (magnetresonanstomografi - MR), har du muligheten til å utføre disse undersøkelsene hos oss. Kostnadene for en standard MR-undersøkelse ligger på ca. 310 euro. 

Ved din personlige presentasjon får du anbefalt en behandling. Du informeres om fordelene, ulempene, alternativene, risikoen, varigheten, kostnadene, atferden osv., slik at alle spørsmålene dine besvares. Hvis du ønsker å benytte våre terapiforslag, kan du bli hos oss og få denne behandlingen hos oss eller du kan legges inn på et annet tidspunkt.

Forsendelse av undersøkelser

Du har også muligheten til å sende oss dokumentene dine, magnetresonanstomografier og tilstand per post til klinikkens adresse (Avicenna Klinik, Paulsborner Str.2, 10709 Berlin, Tyskland eller per epost til info@avicenna-klinik.de).

Vi ber deg ta kontakt med vår medarbeider for internasjonale pasienter (tel. +49 30 236 083 401 eller per epost til info@avicenna-klinik.de).

Vi ser på dine dokumenter. Hvis vi har spørsmål, vil vi ta kontakt med deg. Du vil motta en behandlingsanbefaling fra oss hvor fordelene, ulempene, alternativene, risikoene, varigheten, kostnadene, atferd osv. beskrives, slik at du finner svar på alle dine spørmål.

Hvis du ønsker å benytte deg av vårt behandlingsforslag, kan du lage en avtale om innleggelsestidspunkt hos vår medarbeider for internasjonale pasienter.  Denne servicen koster 350 euro. Send oss kun kopier av bilder, dokumenter eller CD-er.

Klinikken er ikke ansvarlig hvis dokumenter blir borte. Dokumenter som sendes uten at det er avtalt med medarbeideren vår kan ikke tas til etterretning.

Behandlingskostnader

Basert på de smertene du har, undersøkelsesresultatene og MR-bildene av det området det er snakk om anbefales en egnet terapi: konservativ terapi, fysioterapi, minimal-invasive inngrep eller operasjoner. Fordelen og ulempene ved de ulike terapimulighetene forklares. Når du har bestemt deg for en av terapimulighetene, mottar du et tilbud som viser kostnadene. Denne generelle summen inneholder som regel de totale kostnadene.


Eksempel 1

Du har smerter grunnet lette endringer av virvelsøylen eller ledd og vi har sammen med deg bestemt oss for en 2-3 ukers ambulant konservativ terapi. Du får et tilbud med kostnadsoversikt angående dette. Kostnadene avhenger av sykdomsbildet ditt hhv. hvor ofte du trenger behandling. Du dekker selv kostnadene dine for hotell, mat/drikke og reisekostandene dine.

Eksempel 2

Du har et middels alvorlig eller et alvorlig sykdomsbilde og vi bestemmer oss sammen for en stasjonær minimal-invasiv terapi eller en operasjon. Du får et kostnadstilbud som en samlet sum som omfatter alle de nødvendige preoperative diagnostiske prosedyrene, selve inngrepet eller operasjonene, eventuell narkose, kostnader for oppholdet på klinikken, stasjonær forpleining, alle de nødvendige postoperative kontroll-diagnostiske prosedyrene og behandlingen av alle mulige komplikasjoner som kan opptre i sammenheng med terapiene. Her er alle ytelsene fra innleggelsen til utskrivelsen eller transport til en annen klinikk inkludert.


Kostnadene for hotell, fly, ledsager, behandling for andre sykdommer, rekonvalesens eller transportkostander er ikke medregnet. Disse ytelsene kan organiseres hvis det ønskes og de beregnes i tillegg. Slik er kostandene for alle ytelsene fra før innleggelsen eller etter utskrivelsen ikke del av denne totalsummen. 

Kostnadene størrelse avhenger av hvor alvorlig sykdommen er (en side, et segment, flere segmenter, halsvirvelsøyle, brystvirvelsøyle, lendevirvelsøyle, kne, hofte, hode, mellomvirvelskiveprolaps, alvorlig spinalkanalstenose, virvelbrudd, svulst, hjernesvulst, kneartrose, knokkelbrudd osv.), hvor alvorlige de ledsagende sykdommene er (fedme, diabetes, tidligere operasjoner osv.), hvor alvorlig operasjonen er (laser, perkutan nukleotomi, mikrokirurgi, stabilisering, virvelsøylesubstitutt, leddsubstitutt osv.) og andre faktorer. 

Du får et konkret kostnadstilbud før behandlingen begynner. Avregningen foregår direkte med deg. La våre medarbeidere informere deg på tel. +49 30 236 083 401 eller per epost under info@avicenna-klinik.de. Her får du svar på alle spørsmål.

Kostnader for magnetresonanstomografi (MR)

En avtale for en MR-undersøkelse kan gjøres under+49 30 236 083 401. En standard-MR–undersøkelse av en  kroppsdel (f. eks. halsvirvelsøyle, hodeskalle, bekken) koster ca. 310 euro. En CD med bilder og tilstand får du i løpet av få minutter.

Hoteller i nærheten

Det finner flere hoteller i ulike kategorier i nærheten av klinikken som f. eks.

Hotel Kempinski
Kurfürstendamm 27, 10719 Berlin ‎ 
Tel.: +49 30 88 43 40 
www.kempinskiberlin.de

Hotel Luisa´s Place Berlin 
Kurfürstendamm 160, 10709 Berlin
Tel.: +49 30 63 10 30
www.louisas-place.de‎

Hotel Quentin 
Xantener Straße 4, 10707 Berlin
Tel.: +49 30 343 52 60
www.quentinhotels.com‎

Apart West Hotel Berlin
Eisenzahnstraße 12, 10709 Berlin  
Tel: +49 30 896 356 51
www.apart-west.de


Og andre internasjonale hoteller. Ta selv kontakt med hotellene angående reservering. Vi samarbeider ikke med bestemte hoteller. I nærheten av klinikken finner man også en rekke restauranter med internasjonalt kjøkken. 

Transport og transfer

Hvis det ønskes kan vi organisere transfer til eller fra flyplassen, også fra hotellet til klinikken og omvendt og i tillegg til andre mål. Her oppstår det ekstra kostnader som ikke er inkludert i kostnadene for terapien. Kostnadene for transferen betales til transportfirmaet. Vi har ikke inngått noe samarbeid med transportfirmaet. Mer informasjon får du under +49 30 236 083 401 eller under info@avicenna-klinik.de.