Diagnos

För att garantera en lämplig behandling och att individuellt samordna de individuella terapistegen är det första steget en korrekt diagnos. Varje sjukdom eller skada i kroppen presenterar sig på olika sätt och speciella anordningar är nödvändiga för korrekta diagnoser. Av denna anledning har vi avancerad teknisk utrustning inom bilddiagnostik.

För oss är individuell rådgivning och vård av våra patienter avgörande. Års erfarenhet och standardiserade undersökningsförfaranden garanterar dig de bästa möjliga förutsättningarna för din personliga diagnos.

Vi erbjuder våra patienter följande individuella undersökningar: