Angiografi

Med hjälp av angiografin kan blodkärlen avbildas. I regel injicerar man så kallade kontrastmedel i de artärer som ska undersökas, för att blodkärlssystemet ska synas tydligt. Visningen sker med hjälp av bildåtergivande metoder, som röntgen, MRT eller CT.

När det gäller hjärnan används detta diagnosförfarande exempelvis vid operativ behandling av aneurysmangiom och tumörer. Angiografin visar hur hjärnans blodkärl ligger i förhållande till varandra, men också hur en tumör försörjs med blod, oftast via hjärnhinnans artärer.

Vid mikrokirurgiska ingrepp eller kraniotomi möjliggör därför angiografin ett exakt förlopp och minimerar risken för skador på friska kärl.