Diagnostik

En korrekt diagnos är det första steget för att vi ska kunna garantera en lämplig behandling och anpassa de enskilda behandlingsstegen individuellt. Varje sjukdom eller skada i kroppens inre visar sig på olika sätt, och speciella instrument är nödvändiga för noggranna diagnoser. Av detta skäl förfogar vi över en ultramodern teknisk utrustning i området för bildåtergivande diagnostik.

För oss står den individuella rådgivningen och vården av våra patienter i centrum. Många års erfarenhet och standardiserade undersökningsmetoder garanterar att du får bästa möjliga förutsättningar för din personliga diagnos. Vi erbjuder våra patienter följande individuella undersökningar.