Ultraljud

Vi använder ultraljud för diagnos i olika situationer. Sonografi, som det också kallas, använder vi å ena sidan i nödsituationer, för att vi snabbt ska kunna fastställa en första diagnos. Men vi använder även den här metoden när det gäller uppföljning och som allmän undersökningsmetod t.ex. i bukhålan.

Med ultraljudsvågor kan olika delar av kroppen och organen avbildas utan problem. Det genereras tvådimensionella bilder som förmedlar en rumslig föreställning om form, arrangemang och storlek hos de undersökta strukturerna i kroppens inre, och som tydligt visar sjukliga förändringar.

Ultraljud ger genom den färgkodade visningen av blodkärl exakt information om blodets flödesriktning och -hastighet. Vid diagnos av genomblödningsstörningar och bedömning av en tumör genom dess blodkärlsmönster och genomblödning anses duplex-sonografin ligga i framkanten av utvecklingen.

Denna metod används bland annat vid undersökning av hjärtat, halspulsådern, vid återgivning av vener och artärer, vid undersökning av njurarna och som hjälp vid förlossningar.

Bild från ultraljudsinstrumentet
Liggande patient vid en ultraljudsundersökning