Internationella patienter

Vid sidan av direkt rådgivning på vår mottagning erbjuds våra utländska patienter också fullständig information före hitresan: diagnos, behandlingsalternativ, förväntade behandlingsresultat, risker, varaktighet, kostnader, medföljande personer, visum osv.

Därför behöver vi aktuella MRT-bilder och beskrivning av de huvudsakliga besvären. Denna möjlighet erbjuds enbart efter föregående kontakt med avdelningen för internationella patienter på info@avicenna-klinik.de eller på telefon +49 30 236 08 30, så att hela förloppet kan förklaras.