Ryggradssjukdomar

Ryggsmärtor utgör mer än två tredjedelar av alla smärttillstånd och har på senare tid utvecklats till en verklig folksjukdom. Många olika orsaker kan ligga bakom problemen. Hos vissa patienten uppkommer besvären genom förslitningssymptom, felaktig kroppshållning, ärftliga anlag eller till följd av ett stillasittande liv. Det kan också hända att psykologiska faktorer leder till smärta.

Ofta är smärtan lokaliserad i ett specifikt parti av, hals-, bröst- eller ländryggraden. I vissa fall strålar smärtan ut i benen, armarna, bröstet eller bakhuvudet. Det kan också förekomma spänningar, kramper och inskränkningar i rörligheten. Ibland utvecklas myrkrypningar, domningskänslor, svaghet, muskelförtvining, sömnstörningar, irritationstillstånd, depressiva känslolägen och – om än sällan – sexuella problem.

Alldeles för ofta behandlas symptomen av läkare under flera år utan att man ställer en exakt diagnos, och därför kommer man inte åt den underliggande orsaken. Om man utför operationer för snabbt eller för ofta kan det hända att sammanväxningar och instabilitet utvecklas, och orsakar ytterligare smärta.

Det är orsaken till att vi i vår klinik genomför utförliga patientsamtal före varje behandling, att vi om så krävs utvärderar besvären interdisciplinärt och att vi ställer en noggrann diagnos. Därefter går vi tillsammans med dig noggrant igenom lämpliga behandlingsformer.

På följande sidor ger vi dig en första överblick över ryggsjukdomar och möjliga behandlingar.

Vi behandlar bl.a. följande sjukdomar hos ryggraden: