Diskbråck

I ryggraden sitter diskarna som små stötdämpare mellan den enskilda kotorna och har en buffertfunktion genom att de absorberar stötar. De består av en mjuk geléartad kärna och en yttre fibrös ring som står för den nödvändiga stabiliteten. Vid varaktig felaktig eller för stark belastning sker ofta en diskprotrusion. Den geléartade kärnan trycker då den yttre fibrösa ringen mot det bakre längsgående ligamentet, som avgränsar diskarna från ryggmärgskanalen.

Som en följd av detta ökar trycket på ryggmärgens nerver.Vid ett diskbråck brister den fibrösa ringen och den geléartade kärnan kommer ut. I mycket svåra fall kan också det bakre längsgående ligamentet slitas av och delar av diskens kärna kan hamna i ryggmärgskanalen. Detta kallas ett ”sekvestrerat diskbråck”.