Recidivt (förnyat) diskbråck

Trots en framgångsrik behandling sker i tio procent av alla fall ett förnyat, så kallat recidivt, diskbråck. Detta kan uppträda både på samma ställe som det tidigare eller på ett nytt ställe. Beroende på det ursprungliga insjuknandet, leder fortsatt nötning ibland till ytterligare diskbråck. En alltför tidig belastning efter operation anses också vara en orsak till förnyat insjuknande.

Behandling

Till möjliga behandlingsmetoder hör konservativa behandlingar, odling av diskceller, mikrokirurgi, fixering, diskprotes med mera.