Leder – Sjukdomar och behandlingsmöjligheter

Som klinik med internationellt anseende erbjuder vi individuella behandlingar och vård för patienter från hela världen.Det breda diagnostiska och terapeutiska spektret inom våra specialområden neurokirurgi, ryggradskirurgi och hjärnkirurgi, samt inom ortopedi och akutkirurgi, kirurgi av de perifera nerverna, anestesi, radiologi och fysioterapi bildar ett helhetskoncept.

Ledsjukdomar

Vare sig vi ska gå, gripa tag, böja eller vrida – lederna i människans kropp deltar i alla rörelser. Under livets gång påverkas de därför av otaliga belastningar. Nötning och slitage är därför en alldeles normal åldrandeprocess, som inte bara visar sig på de stora lederna som axel-, höft- och knäleder, utan också på de små lederna, som exempelvis i fötter och tår.

Framskriden nötning, så kallad artros, leder hos många drabbade till smärtor och rörlighetsbegränsningar. Men även kortvarig överbelastning eller inflammatoriska sjukdomar som reumatism kan orsaka ledbesvär. För att klarlägga den exakta orsaken är det därför nödvändigt med en utförlig diagnos före varje behandling.

Vid akuta skador på skelett, senor eller ligament bör behandlingen sättas in så snart som möjligt, eftersom annars följdskador – exempelvis ökat slitage – kan uppstå.

Ledbehandlingar

Varje led i den mänskliga kroppen har sina speciella uppgifter och uppvisar sina egna unika egenskaper. Skuldran, som är en kulled, kan röras i nästan alla riktningar, medan det räcker bra för greppfunktionen att fingerlederna kan böjas och sträckas i en riktning.

De skador och sjukdomar som kan drabba lederna är lika mångsidiga som de enskilda lederna själva. Därför kräver varje sjukdomsbild en individuell behandling. När en patient kommer till oss är det viktigaste först att ställa en noggrann diagnos, för att den påföljande behandlingen ska kunna riktas in på besvären och anpassas till den enskilda patienten.

Vår huvudsakliga målsättning gäller både förebyggande och behandling av ledsjukdomar. Det inkluderar ingrepp för att bibehålla leden, som t.ex. att korrigera medfödda eller förvärvade felställningar. Därigenom går det att undvika senare skador i lederna, som svåra, degenererande ledsjukdomar (artros).

Tyngdpunkten i vårt arbete ligger på höft- och knäledsproteser, artroskopiska operationer på knä- och axelleder, handkirurgi och fotkirurgi.