Artrit

I motsats till vad som gäller degenerativa ledsjukdomar (artros) ger ledinflammationer (artrit) ofta värme, svullnad och rodnad. De kemiska processer och cellaktiviteter som äger rum vid inflammationer förstör ledens brosk på sikt.

Orsaken kan vara de autoimmuna processer, som sker vid reumatiska sjukdomar. Inflammationer kan emellertid också orsakas av förslitningsprocesser (artros). De slemsäckar som finns i närheten av leden kan också inflammeras (bursit, periartrit).

Ofta drabbas axelleden av detta, eftersom dess stora rörlighet ger betydande belastning. Bakterier som hamnar i leden på grund av skador eller via blodet kan leda till variga ledinflammationer. De orsakar feber och ett nedsatt allmäntillstånd, och kräver omedelbar behandling.

Symptom

Beroende på orsak börjar inflammationen ofta med häftiga smärtor som gör det omöjligt att röra den drabbade leden. Den muskelspänning som då sker reflexmässigt kan leda till en inklämningskänsla, till exempel i axelleden, så kallat impingement-syndrom.

Om inflammationen pågår under en längre tid (kronisk inflammation) kan leden bli styv.

Behandling

Målet för en konservativ behandling är att med hjälp av läkemedel bromsa inflammationen så tidigt och så varaktigt som möjligt, och att hålla lederna rörliga med fysioterapeutiska åtgärder, eller att upphäva en begränsning som redan föreligger.

Vid kroniska inflammationer kan man med hjälp av artroskopiska operationer, reducera ledernas slemhinnor och avlägsna inflammerade områden. Därmed skapas utrymmesmässiga förutsättningar för fri rörlighet.

Om inflammationsprocesserna redan orsakat allvarliga skador på brosket åstadkommer operationer där man sätter in ledproteser, som höft- eller knäledsproteser en omfattande rekonstruktion av ledfunktionen.