Artros

Skador, kroniska belastningar eller broskvävnad av sämre kvalitet kan skynda på broskskador och därmed leda till artros.

Men även andra sjukdomar, som osteoporos eller ledinflammationer bidrar till uppkomsten av ett förtida slitage på leden. Ledens broskbeläggning minskar och försvinner till och med på vissa ställen. Genom detta uppstår en smärtsam friktion på de avslipade ytorna.

På grund av stora skillnader mellan olika former och stadier av artros är det mycket viktigt att noggrant fastställa orsakerna och behandla målinriktat. Bara på detta sätt kan ett fortskridande av nötningsprocessen hindras.

Symptom

I början lägger den som drabbats märke till en stelhetskänsla och spänningar i de aktuella lederna, och så småningom övergår detta till värk. Då man försöker skona den sjuka leden uppkommer rörlighetsbegränsningar och muskelförkortningar som på lång sikt inskränker rörligheten.

Behandling

I begynnelsestadiet kan behandling ske inom ramen för konservativa behandlingar som ledinjektioner eller behandling med läkemedel och fysioterapi. För en minimalt invasiv behandling finns artroskopi med glättning av brosket och mikrofrakturteknik.

Först i sena stadier kommer en operation för att sätta in en ledprotes i fråga. Idag har vi tillgång till ett stort urval av implantat, så att man kan hitta rätt höftprotes eller knäprotes för varje patient och skapa större livskvalitet.