Artroskopi

Artroskopin används ofta vid axel-, armleds- och knäledssjukdomar. Den ger möjlighet att granska ledens inre direkt och därmed att ställa en noggrann diagnos vid broskskador, inflammationer och skador på ligament eller menisker.

Vid dessa minimalt invasiva ingrepp har vi fri sikt till nästan varje del av leden. De artroskopiska operationerna gör det möjligt för oss att lokalisera skador bättre och att behandla dem skonsamt med små instrument.

För patienten innebär artroskopi många fördelar. Snitten är mindre än vid öppna kirurgiska ingrepp. Små snitt betyder mindre skador på vävnaden och mindre ärrbildning. Patienten kan ofta börja med uppföljningsbehandlingen strax efter den här typen av särskilt skonsam kirurgi.

Behandlingsförlopp

Artroskopi sker endera under full narkos eller med lokalbedövning av armen eller benet. Vid artroskopi för vi in en smal optisk sond i leden genom ett litet snitt på mellan 5 och 10 mm i huden, och kopplar sonden till en videokamera som projicerar bilden på en bildskärm.

För att detta ska fungera fylls leden med en vätska som avlägsnas igen i slutet av operationen. Med hjälp en avkänningshake som förs in i ett andra, lika litet, snitt kan ledens strukturer undersökas direkt. Vi använder samma snitt för att föra in de olika instrumenten för de artroskopiska operationerna.

På det här sättet avlägsnar vi exempelvis delar av den inflammerade ledslemhinnan vid ledinflammationer. Vid brosk- eller meniskskador och vid skador på ligament och senor använder vi den här metoden för att avlägsna avslitna delar av menisken, suturera skadad vävnad, jämna till brosk eller ersätta avslitna ligament.

Den skonsamma metoden gör det möjligt att omedelbart efteråt kunna röra leden igen, och ofta också att belasta den. Vissa av dessa operationer kan utföras polikliniskt, men andra kräver några dagars klinikvistelse.