Broskskador,

Alla ledytor är överdragna med brosk, som fyller två viktiga funktioner. Å ena sidan har den släta ytan till uppgift att möjliggöra en ostörd glidning av ledens delar tillsammans med ledvätskan, och å andra sidan har ledbrosket en buffertfunktion – dvs. det överför ledens tryck- och stötbelastningar till skelettet och jämnar ut dem.

Akuta skador på ledbrosket kan exempelvis uppstå vid olycksfall. Men också felställda benaxlar (utpräglad hjul- eller kobenthet) främjar genom kronisk felbelastning ensidiga broskskador i leden. Eftersom brosk inte nybildas krävs omedelbar behandling. Skador som funnits en lång tid kan inte repareras.

Detta förklarar också varför kroniska broskskador uppstår vid kraftig belastning, till exempel inom idrotten, där många små skador som man ofta inte ens tar på allvar förekommer gång på gång. I slutänden kan de leda till en artros Det är därför mycket viktigt att upptäcka broskskador och vad som orsakat dem i god tid, och sätta in behandling.

Symptom

Vid en ny broskskada bestämmer följdskador som inkapsling och blodutgjutningar skadebilden. Det skadade brosket självt gör inte ont. Därför är det många broskskador som aldrig upptäcks.

Först när skadan är kronisk och brosksubstans har förlorats uppstår värk och svullna leder, något som kan märkas både vid belastning och vila.

Behandling

Den konservativa behandlingen innefattar både ingående rådgivning för att undvika felaktig belastning och ändringar i idrottsutövandet, behandling med läkemedel och fysioterapi, samt eventuell förskrivning av ortopediska hjälpmedel.

Operativa ingrepp, som vi oftast utför på ett minimalt invasivt sätt med hjälp av artroskopi, omfattar såväl utjämning av brosket och mikrofrakturteknik samt brosktransplantation brosk.