Brosktransplantation

För att ersätta skadade områden, som exempelvis uppkommit genom broskskador, kan man använda brosktransplantationer. Det skadade stället får bara ha en yta på maximalt tre kvadratcentimeter.

Den här metoden används särskilt vid broskskador i den övre vristleden och i knäområdet. Vid högt belastade leddelar är det lämpligt att direkt transplantera brosk- och benbitar, eller att odla broskceller och senare sätta in dessa tillsammans med ett bärarmaterial.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: 30 till 60 minuter
Klinikvistelse: 4 -5 dagar
Konvalescenstid: 6 till 12 veckor
Sjukgymnastik: krävs ibland
Sjukskrivning: beror på yrke
Idrott: efter 12 till 16 veckor

Behandlingsförlopp

Brosk-ben-transplantation: Under en artroskopisk operation avlägsnar vi först den sjuka delen av leden. Med en speciell stans eller fräs tas sedan flera friska brosk- och benbitar från ledområden som utsätts för låga belastningar och sätts in som ersättning i det skadade området. Den skadade delen kan transplanteras till det friska givarområdet. Genom detta undviks ökad belastning i detta område.

Autolog brosktransplantation: Under en artroskopisk operation jämnas det skadade området till och broskcellsmaterial avlägsnas sterilt. Detta skickas för cellodling till ett lämpligt institut. Efter tre till fyra veckor sätts under en andra artroskopisk operation de odlade broskcellerna in tillsammans med ett bärarmaterial, så att de kan växa in i defekten.

Schematisk framställning av en brosktransplantation