Dupuytrens kontraktur

Om ett eller flera fingrar kröks kan orsaken vara Dupuytrens kontraktur (kallas också Dupuytrens sjukdom), som ofta drabbar äldre människor. Sjukdomen uppstår ofta utan tydlig orsak – först i ena handen – och består i förtjockning och skrumpning av en bindvävsplatta på handens insida. Därför saknas den nödvändiga vävnaden för att man ska kunna sträcka ut fingrarna, som tydligt kröks.

Symptom

I det inledande stadiet uppstår vanligen fasta knölar på handens insida.Dessa påverkar först inte fingrarnas rörlighet. Under det fortsatta förloppet uppkommer synliga krökningar av fingrarna, tillsammans med att funktionsbegränsningarna hos handen ökar. Vid utpräglade fall i det sena skedet har också fingernerverna drabbats.

Behandling

Vid Dupuytrens kontraktur kan man i inledningsskedet försöka fördröja sjukdomens förlopp med lokala injektioner. Om fingrarnas rörelseförmåga påverkas, återställer vi i de flesta fall handens funktion genom ett operativt avlägsnande av den skrumpnade vävnaden.