Felställda benaxlar

Bara om lederna har en riktig position i förhållande till varandra är det möjligt att röra sig optimalt och i bästa fall kunna gå utan problem hela livet. Hos många människor uppkommer emellertid förändringar hos benaxelns ställning, som hjul- eller kobenthet.Orsaker kan vara skelettsjukdomar, skörbjugg, ämnesomsättnings- och hormonrubbningar och övervikt, men problemen kan också härröra från skador eller en svaghet i ledbanden.

En felaktig ledposition kan drabba höft-, knä- eller fotleden. Detta leder till en ojämn belastning av ledytorna och kan ge olika typer av kroniska ledsmärtor och -problem, till och med broskskador, och för tidig förslitning (artros).

Noggranna undersökningar hjälper till att ställa en exakt diagnos och därmed göra en tidig korrigering möjlig.

Symptom

Ytligt sett verkar felställningar hos benaxeln bara vara ett kosmetiskt problem. Men ofta föreligger också obestämda muskelsmärtor eller skelettsmärtor. Som en följd av nötning uppstår senare smärtor i den felaktigt belastade leden. När artros har uppstått föreligger också de typiska besvären.

Behandling

Vid en liten avvikelse hjälper ortopediska skoinlägg och/eller skosulekorrigeringar till att korrigera belastningen på leden. Efter att en person slutat växa kan en operativ korrigering (osteotomi) komma i fråga vid allvarligare felställningar.Även om artros redan uppkommit kan detta ofta leda till en god ledfunktion på lång sikt.

Om en framskriden artros föreligger, kan en förstyvning av leden (artrodes), exempelvis på stortåleden, eller en ledprotes, som en höft- eller knäledsprotes säkerställa att leden fungerar utan smärta. Nya operationsmetoder gör det möjligt att belasta leden fullt ut direkt efter operationen.