Felställningar hos foten

Under hela livet utsätts fötterna för stark belastning, och med tilltagande ålder ändras ofta deras form. Men också hos unga människor kan felställningar uppstå, redan under tonåren.

Vid så kallad hallux valgus föreligger an axelavvikelse hos stortån. Den vinklas inåt från fotens utsida och kan lägga sig över eller under en annan tå. Felställningen kan orsaka uppkomsten av en artros i stortåleden. Samtidigt påverkar också stortåns spretande mellanfotens och trampdynans ställning.

Vid så kallade hammartår – kallas också hallux malleus inom medicinen – har tårnas mellersta led böjts och styvnat kraftigt, vilket leder till förhårdnader och tryckställen över leden. På liknande sätt förhåller det sig med så kallade klotår, som inte längre rör vid marken på grund av en kraftig krökning.

Symptom

Många människor ser felställningar hos tårna som ett enbart kosmetiskt problem. I det långa loppet leder de emellertid till smärtor när man går, och det kan bli svårt att använda slutna skor. Trycket ökar på vissa ställen av foten, vilket leder till förhårdnader, liktornar och inflammationer.

Behandling

På ett tidigt stadium kan ortopediska skoinlägg hjälpa och lindra besvären. I de flesta fallen kan bara en operation få besvären att försvinna för gott. Med hjälp av moderna operationsmetoder kan vi korrigera felställningar hos tårna och forma en normal fot. Idag är det viktigaste att bibehålla lederna intakta, så att normal gång blir möjlig igen.