Fotkirurgi

Vid tydliga felställningar hos foten och deformerande tår kan en korrigerande operation oftast inte undvikas för att återställa fotens form och funktion, och göra det möjligt att gå utan smärta. För att åstadkomma detta är det ofta nödvändigt att kombinera operationer på kapsel- och ligament-apparaten med korrigeringar av skelettet.

Beroende på diagnos och typ av skada skiljer sig metoderna åt.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet:

Hallux valgus: cirka 1 timme

 

Hammar- eller klotår: cirka 30 – 45 minuter

Klinikvistelse:

Hallux valgus: cirka 3 – 5 dagar

 

Hammar- eller klotår: i regel polikliniskt

Konvalescenstid:

ungefär 6 veckor efter en korrigerande osteotomi.

Idrott:

efter konvalescenstiden kan man delta i idrottsaktiviteter som joggning eller tennis.

Behandlingsförlopp

Beroende på den individuella situationen kan ingreppen på foten utföras med lokalbedövning eller med full narkos.

Vid operation av hallux valgus korrigeras stortåns ställning genom att överflödigt ben vid trampdynan avlägsnas och ledkapseln stramas åt. Orsaken till stortåns felställning beror alltid på en felställning hos mellanfotsbenet. För att uppnå varaktiga resultat måste därför även en korrigering av mellanfotsbenet utföras (korrigerande osteotomi).

För detta finns flera olika operationsmetoder. Benet separeras och stabiliseras sedan med skruvar och små plattor, så att man omedelbart efter ingreppet kan gå och (delvis) belasta foten. Typ och omfattning för den nödvändiga korrigeringen anpassar vi till den enskilda patienten efter noggrann planering.

Vid hammartår måste en del av den stela tåleden avlägsnas, eftersom de förkortade senorna hindrar att tårna rätas ut. Dessutom kan det krävas ett ingrepp på ledkapseln och senorna.

Vid en korrigering av klotår måste de förkortade senorna och ledkapslarna kapas och därefter förlängas eller omplaceras. Tåleder som hamnat ur led (luxerats) kräver ytterligare korrigeringar av ledkapseln och mellanfotsbenet.

Med de metoder som finns tillgängliga idag är det oftast möjligt att kunna belasta foten igen kort tid efter operationen.