Ganglion

I handledsområdet och på fingerlederna, mera sällan på andra leder, kan det ibland uppstå knutor som gör ont vid rörelse eller tryck. De bildas genom att ledslemhinnan buktar ut och är alltså fullständigt fyllda med ledvätska, så att de känns som om de bestod av ben.

I vardagsspråket kallas de här godartade tumörerna också för ”senknutor”. Fackuttrycket är ganglion.

Symptom

Ofta gör det ont att vidröra gangliet eller att röra på det drabbade partiet. I vissa fall uppstår känselrubbningar, exempelvis domningskänslor och myrkrypningar, om gangliet trycker på nerver.

Behandling

Ett ganglion, eller en senknuta, går sällan tillbaka av sig själv. Om detta inte sker finns olika behandlingsmetoder. Inom ramen för konservativa behandlingar kan man använda punkteringar och injektioner. Om dessa åtgärder inte ger någon bestående effekt, bör gangliet avlägsnas operativt med lokalbedövning.

Detaljer om behandlingar hittar du under rubriken Handkirurgi.