Handkirurgi

Om konservativa behandlingar inte ger tillräcklig effekt vid sjukdomar eller skador på handen, finns det beroende på sjukdomsbilden olika operativa metoder som oftast går att genomföra polikliniskt.

Dessa operationer sker vid så kallad blodtomhet. Det betyder att blodtillförseln till operationsområdet spärras med en manschett, för att de smala nerverna och blodkärlen ska bli tillräckligt synliga.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet:

Karpaltunnelsyndrom: cirka 20 minuter

 

Dupuytrens kontraktur: ung. 1 – 1,5 timmar

 

Ganglion: cirka 0,5 timmar

 

Triggerfinger: cirka 15 minuter

Klinikvistelse:

i regel går operationerna att genomföra polikliniskt. Vid specifika, individuella risker kan en klinikvistelse på 1 till 2 dagar vara meningsfull.

Behandlingsförlopp

Om de konservativa åtgärderna vid exempelvis ett karpaltunnelsyndrom, som injektioner och/eller skenor som används på natten, inte längre räcker till och förändringar av nervernas struktur märks i nervbanorna måste nerven frigöras med en operation. Det är det enda sättet att undvika kroniska skador.

Genom utvidgning av nervkanalen (karpaltunneldelning) och friläggning av nerven (neurolys) kan smärtor och känselrubbningar åtgärdas. Vid operationen skär vi av det ligament som bildar karpaltunneln. Många gånger kan detta ingrepp göras på ett minimalt invasivt sätt med ett litet snitt i huden i handlovsområdet.

Ofta försvinner smärtor och känselrubbningar direkt efter ingreppet. Vid nervrubbningar som redan förelegat en längre tid kan det emellertid dröja innan man återfår en normal känsel. Också vid så kallat triggerfinger kapar vi under lokalbedövning det band som hindrar senan från att glida fritt.

Eftersom krökningarna vid en Dupuytrens kontraktur inte är smärtsamma, väntar många patienter lång tid innan de uppsöker en handkirurg. Då kan fingerlederna ofta redan ha stelnat. Före operationen måste man därför alltid kontrollera om lederna redan har förstyvats, eftersom detta minskar möjligheten till fullständigt återställande av rörligheten.

Vid operationen avlägsnar vi noggrant alla störande bindvävssträngar, som ofta ”murar in” fingrarnas nerver och blodkärl. Efter att operationssåret läkt – vanligen efter ungefär 10 dagar – kan handens funktion återställas genom egna övningar som understöds av ergoterapi.

Ganglier på handleden och fingrarna behandlar vi vanligen med operation under lokalbedövning. Vi frilägger gangliets tunna kapsel ända ner till ”roten” och avlägsnar det där. För att undvika att det kommer tillbaka, krävs i regel att det opererade området tillfälligt immobiliseras med en skena.