Impingement-syndrom

När det gäller förslitningssjukdomar, t.ex. i axeln, kan det uppstå mycket smärtsamma inskränkningar av rörelseförmågan, eftersom senor och ledkapslar hindras från att glida på grund av en förträngning i en del av leden. Det finns en ”fastklämning” i leden.

Sjukdomsbilden kallas impingement-eller inklämningssyndrom. Orsakerna kan vara av olika slag: inflammationer i slemsäcken, förtjockningar av senor på grund av inlagrad vätska, avslitningar i en del av senan etc.

Symptom

Patienterna kan inte längre lyfta den drabbade armen fullständigt och lider av värk, särskilt på natten. De vaknar om de ligger på axeln. På grund av de olika orsakerna måste först en noggrann diagnos göras.

Diagnosen kan ofta ställas genom klinisk undersökning och ultraljud av axeln. Ibland behövs en magnetresonanstomografi.

Behandling

Den konservativa behandlingen omfattar antiinflammatoriska och smärtlindrande läkemedel samt fysikaliska åtgärder som köldbehandling och sjukgymnastik. Om detta inte leder till en väsentlig förbättring, måste operativa ingrepp övervägas, vilka ofta kan utföras som artroskopiska operationer artroskopiska operationer Den inflammerade vävnaden avlägsnas och rörelsebanan för den inklämda senan vidgas.