Karpaltunnelsyndrom

Vare sig man vill känna något, gripa tag i eller hålla fast – händerna har en mängd uppgifter och anses vara de viktigaste sinnesorganen. Vid rubbningar eller skador i handen känner vi därför genast av begränsningarna i vårt vardagsliv.

Känselrubbningar i fingrarna beror ofta på ett kroniskt tryck på nerverna. Nerverna går genom trånga passager på vissa ställen – till exempel i arm- eller handleden. Om ett ledband förtjockas, eller efter handledsbrott, kan mediannerven bli inträngd i den så kallade karpaltunneln, som bildas av handloven och ett brett ligament. Som en följd av detta bromsas vidareledningen av signaler via nerven.

Symptom

Det så kallade karpaltunnelsyndromet leder till en början till känselrubbningar som myrkrypningar eller att fingrarna ”somnar”, och så småningom till nattliga smärtor. Ju längre sjukdomsförloppet fortskrider, desto mer breder symptomen ut sig. I ett senare skede uppstår ofta en förlust av styrka i handen, eftersom mediannerven försörjer en del av handens muskler.

Behandling

I begynnelseskedet av ett karpaltunnelsyndrom försöker vi åstadkomma en lindring med hjälp av konservativa behandlingar som injektioner och/eller skenor som man använder på natten. Om de nervströmmar som neurologen mäter visar förändringar i nervstrukturen, måste emellertid förträngningen åtgärdas med en liten operation.