Konservativa behandlingar

Om besvären i ledområdet ännu inte har framskridit så långt eller om det föreligger sjukdomar som inte absolut kräver operativa ingrepp, används till en början också konservativa behandlingar, dvs. icke-operativa behandlingar.

Efter noggrann diagnos bestämmer vi vilka behandlingar som ska användas i det enskilda fallet och upprättar en individuell behandlingsplan som samordnar de olika åtgärderna med varandra. I vissa fall är det emellertid lämpligt att avstå från konservativa behandlingar, t.ex. om de inte går att genomföra av individuella skäl eller om besvären förvärras.

Behandlingsförlopp

Med ”konservativ behandling” avses att man använder läkemedel och fysioterapi. Med hjälp av sjukgymnastik kan ledernas rörlighet bibehållas och delvis förbättras. Målinriktade övningar stärker musklerna och leder till att man blir starkare. Detta förutsätter alltid att patienten genomför egna övningar i enlighet med en individuellt upprättad behandlingsplan. Framför allt före och efter en operation är det meningsfullt med sjukgymnastik.

Goda behandlingsresultat kan också uppnås med fysikaliska terapier som massage, elektroterapi eller köld- och värmebehandlingar. Även förskrivna hjälpmedel som exempelvis kuddar, inlägg eller bandage avlastar och stöder lederna, och hjälper därmed till att lindra besvär.

Läkemedel understödjer behandlingen av inflammationer och svullen vävnad. De verkar också smärtlindrande. I vissa fall hjälper också injektioner av läkemedel i eller vid leden för att hämma inflammationer och stoppa smärtor. Denna behandling görs med lokalbedövning.