Korrigerande osteotomier

Korrigering av medfödda och förvärvade felställningar hos benen är särskilt viktig vid begynnande artros, eftersom slitaget på knäleden minskar betydligt och en protesoperation i förtid kan undvikas.

Beslutet att genomföra en sådan operation känns svårt för de flesta patienter, eftersom det handlar om att skära itu ett friskt ben.

Behandlingsdetaljer

Klinikvistelse:

ungefär 7 till 10 dagar.

Konvalescenstid:

6 till 8 veckor med samtidig sjukgymnastik.

Behandlingsförlopp

En korrigerande operation kräver noggrann planering med hjälp av röntgen- eller datortomografibilder. Bland annat måste den önskade korrigeringsgraden fastställas. Ibland krävs en ”överkorrigering”, dvs. ett utpräglat hjulbent ben kan behöva omvandlas till ett lätt kobent ben, för att avlasta de förstörda ledytorna på knäledens insida.

Vid operationen skär vi igenom benet, korrigerar noggrant felställningen och fixerar benet i önskat läge med ett system av skruvar och plattor. Moderna operationsmetoder gör det möjligt att stabilisera det genomskurna benet på ett sådant sätt, att benet inom några dagar (delvis) kan belastas igen.

Vid dubbelsidiga felställningar sker osteotomin inte samtidigt, eftersom det ituskurna benet bara delvis får belastas innan det är läkt.