Ledbandsskada/avslitna ledband

Ledbanden är nödvändiga för stabiliteten och avgör också hur rörliga lederna är. Plötsliga rörelser som går utöver den normala rörelseradien leder ofta till skador (stukningar) eller till att bindvävssträngar slits av.

Oftast drabbar dessa skador knäleden och vristen eller handleden. Men varje annan led kan också drabbas – som exempelvis fingerlederna vid bollsporter. Om uttöjningar eller avslitningar inte behandlas kan varaktig instabilitet uppkomma och leda till kroniska felbelastningar. Dessa skyndar i sin tur på förslitningsprocesserna i leden.

Symptom

Ledbandsskador eller avslitna ledband åtföljs ofta av akut smärta. De drabbade lederna svullnar och ofta uppstår även blodutgjutningar. I det vidare förloppet kvarstår besvären, framför allt vid belastning och rörelse.

Behandling

Valet av behandling beror för det första på skadans allvarsgrad och för det andra på vilka idrottsaktiviteter patienten vill delta i. Genom konservativa behandlingar som tillfällig immobilisering förstärkt av specialbandage och fysioterapi, kan man i många fall uppnå en stabilisering av leden med hjälp av muskulaturen och få skadan att läka, även om ledbandet slitits av.

För patienter som är mycket aktiva inom idrott räcker dock ofta inte denna aktiva stabilisering, så att operativa ingrepp som ligamentsutur eller ligamentersättning med kroppsegen vävnad, oftast i form av artroskopiska operationer, används.